Nhóm nghị sĩ Mỹ nêu lại đề xuất dỡ bỏ cấm vận kinh tế Cuba

08-03-2023, 18:16

Mới đây, một nhóm Thượng nghị sĩ lưỡng đảng ở Mỹ đã tái khởi động dự luật đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba. Theo tuyên bố của các nghị sĩ, dự luật này sẽ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như mang lại cơ hội kinh tế cho doanh nghiệp Mỹ.

Xem thêm