Độc đáo Lễ hội đua bè truyền thống tại Côn Đảo

01-05-2024, 13:37

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, chiều 30/4, tại Cầu tàu 914, UBND huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức Lễ hội đua bè lần thứ 18. Đây là một lễ hội truyền thống của địa phương nhằm góp phần gìn giữ phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

S Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn hóa - Giải trí

Thể thao

Xem thêm