Khởi động mùa du lịch biển tại Hội An

13-04-2024, 16:17

Sáng ngày 13/4, tại làng chài Tân Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ hội thể thao, âm nhạc biển, khởi động cho mùa du lịch biển tại thành phố Hội An.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Quảng Nam

Xã hội

Du lịch

Xem thêm