Độc đáo Lễ tảo mộ trong Tết Ramưwan của đồng bào Chăm Bình Thuận

09-03-2024, 13:37

Sáng 9/3, đồng bào Chăm ở Bình Thuận đã tập trung về tại nghĩa trang người Chăm (hay còn gọi là động đỏ) tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận) để thực hiện nghi thức tảo mộ ông bà, tổ tiên, mở đầu cho Tết Ramưwan cổ truyền của người Chăm theo đạo Hồi giáo (Bà Ni) sống ở Bình Thuận.

S Việt Nam

Bình Thuận

Xã hội

Đời sống

Xem thêm