Độc đáo phiên chợ bò ở Mèo Vạc, Hà Giang

13-05-2024, 11:09

Chợ bò của huyện Mèo Vạc họp vào chủ nhật hàng tuần, là phiên chợ độc đáo của đồng bào Mông, Dao, Lô Lô, Tày tại Hà Giang. Phiên chợ không chỉ là nơi để bà con trao đổi buôn bán, còn là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất vàcũng là điểm nhấn trong phát triển kinh tế, du lịch địa phương.

S Việt Nam

Hà Giang

Xã hội

Đời sống

Xem thêm