Đổi mới 5G và AI là trọng tâm MWC 2024

27-02-2024, 18:20

Hội nghị di động thế giới MWC 2024 đang diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha. Sự kiện năm nay tập trung vào khái niệm "Tương lai là trên hết", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp nhất các ngành, lục địa, công nghệ và cộng đồng để hiện thực hóa tiềm năng của tương lai.

Xem thêm