Đổi mới công tác giáo dục thể chất trong trường học

20-04-2024, 12:04

Trong các bản tin trước, Truyền hình Thông tấn đã thông tin về thực trạng còn nhiều khó khăn, bất cập về giáo dục thể chất trong các trường phổ thông. Hiện nay, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, các nhà trường đã có nhiều đổi mới trong dạy và học môn học này. Nhưng quan trọng là những thay đổi về mặt tư duy giáo dục để khơi dậy niềm đam mê, hứng khởi của học sinh với các môn thể thao từ trong nhà trường.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm