Đổi mới nền kinh tế xanh ASEAN

14-05-2024, 20:35

Ngày 14/5, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia, đã diễn ra lễ ra mắt dự án “Đổi mới nền kinh tế xanh ASEAN”, hướng tới bảo vệ hệ sinh thái biển với vai trò thiết yếu trong việc duy trì môi trường và nền kinh tế của ASEAN. Phản ánh của PV TTXVN tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Indonesia

Thế giới

Xem thêm