Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico

18-04-2024, 18:35

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần Lễ ASEAN hiện đang diễn ra tại trụ sở Hạ Viện Mexico, thủ đô Mexico City, Mexico. Kéo dài từ ngày 15-19/4, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động đối ngoại của Ủy ban ASEAN tại Mexico (ACMC).

Xem thêm