Đối phó với khủng hoảng nước toàn cầu

19-10-2023, 06:31

Nước là sự sống. Nhưng, Báo cáo của Viện Tài nguyên thế giới công bố ngày 16/8 cho biết hiện có 1/4 dân số thế giới đang phải đối mặt với “tình trạng căng thẳng về nước cực kỳ cao”. Dự kiến sẽ thêm 1 tỉ người bị thiếu nước vào năm 2050. Căng thẳng này đòi hỏi các quốc gia phải hành động để ứng phó với cuộc khủng hoảng nước hiện nay.

Xem thêm