Đơn giản hóa 35 thủ tục hành chính thuộc Bộ Quốc phòng

01-11-2023, 09:44

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1275 ngày 31/10/2023 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng thuộc 4 lĩnh vực

Xem thêm