Đồng Nai đấu giá các khu đất trị giá gần 13.000 tỷ đồng

13-05-2022, 22:05

Ngày 13/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành văn bản về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

S Việt Nam

Đồng Nai

Địa phương

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm