Đồng Nai gỡ khó thu hồi nhà xây trên đất nông nghiệp

04-04-2024, 21:33

Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản tại Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

S Việt Nam

Đồng Nai

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm