Sau Tết, 99% lao động trở lại Đồng Nai làm việc

26-02-2024, 09:03

Sau Tết, một loạt các chính sách hỗ trợ nhằm giữ chân người lao động được các doanh nghiệp và Liên Đoàn lao động tỉnh Đồng Nai đưa ra đã đem lại hiệu quả. Theo đó tỷ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết đạt gần tuyệt đối với 99%. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Xem thêm