Đồng Nai tách dự án giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

22-02-2024, 20:51

Ngày 21/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã thống nhất chủ trương tách dự án giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 1 và thành phần 2 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

S Việt Nam

Đồng Nai

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm