Hơn 18 ha đất vắng chủ tại cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

18-02-2024, 19:13

Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh Đồng Nai cho biết, quá trình kiểm đếm đất đai, tài sản tại cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu ngành chức năng vừa xác định có 240 thửa đất với diện tích hơn 18 hécta trong phạm vi dự án chưa xác định được chủ sử dụng đất.

S Việt Nam

Đồng Nai

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm