Đồng Nai chuyển đổi khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam

23-02-2024, 20:18

Ngày 23/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ, đồng thời đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ di dời tất cả doanh nghiệp đang hoạt động tại đây đến nơi mới.

S Việt Nam

Đồng Nai

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Xem thêm