Dòng tiền suy giảm ảnh hưởng tiêu cực đến TTCK

11-08-2022, 11:29

Theo công bố của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong nửa đầu năm nay, số lượng tài khoản mở mới trên thị trường chứng khoán tăng mạnh. Lượng tài khoản mở mới tăng nhưng dòng tiền vào thị trường liên tục, và hệ quả là số lượng tài khoản mở mới tháng 7 đã giảm mạnh. Dòng tiền giảm đang là một trong những thực tế khiến cho thị trường trở nền trầm lắng và ảnh hưởng tới tâm lý giao dịch của những người tham gia thị trường.

Xã hội

Đời sống

Kinh tế

Xem thêm