Đột phá về giao thông tại Thừa Thiên - Huế

13-03-2023, 11:21

Với mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai xây dựng nhiều dự án giao thông trọng điểm, có sức lan tỏa lớn , tạo tiền đề, động lực phát triển mới cho địa phương trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên TTXVN.

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Xã hội

Xem thêm