Dự án Gem Sky World (Đồng Nai) đủ điều kiện chuyển nhượng

22-10-2023, 21:38

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án Gem Sky World, do Công ty bất động sản Hà An triển khai tại xã Long Đức, huyện Long Thành.

S Việt Nam

Đồng Nai

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm