f
Tự động phát sau

Dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam

23-09-2022, 18:48

Từ đầu năm đến nay, nền kinh tế nhận được nhiều dự báo lạc quan từ các tổ chức quốc tế cũng như các chuyên gia trong nước. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi ở mức 6,5% năm 2022 và đạt 6,7% năm 2023. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Việt Nam mới đây đã tăng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7%. Chúng ta là quốc gia duy nhất tại châu Á và khu vực ASEAN mà IMF tăng dự báo tăng trưởng.