f
Tự động phát sau

Dự kiến mở lại 3 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, Hòa Bình

07-02-2023, 21:48

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục cho tạm thời hoạt động trở lại đối với 3 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội và Hòa Bình.