Dự kiến thi tốt nghiệp THPT vào nửa đầu tháng 7

31-01-2023, 06:56

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay chủ trương thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tiếp tục giữ ổn định như các năm trước và dự kiến tổ chức vào nửa đầu tháng 7.  Tuy nhiên Bộ sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức kỳ thi này.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm