Du lịch công nghiệp Bình Dương thu hút khách

31-03-2024, 09:03

Là một thủ phủ công nghiệp, Bình Dương nắm nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch công nghiệp. Loại hình du lịch này là tham vọng phát triển du lịch của địa phương như một nét đặc trưng riêng biệt không trùng lặp, nhằm quảng bá hình ảnh của các doanh nghiệp nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.

S Việt Nam

Bình Dương

Du lịch

Xem thêm