Xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Hà Giang

30-03-2024, 21:42

Ngày 30/3, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo định vị và xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Hà Giang trong liên kết vùng Đông, Tây Bắc.

S Việt Nam

Hà Giang

Chính trị

Xem thêm