f
Tự động phát sau

Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ

09-07-2022, 07:07

Với việc đón trên 60 triệu lượt khách nội địa ngay trong 6 tháng đầu năm nay, ngành du lịch Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu của cả năm . Lượng khách quốc tế đã tăng dần kể từ thời điểm mở cửa 15/3, dù vậy mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay vẫn cần rất nhiều nỗ lực.