f
Tự động phát sau

Du lịch xanh - Câu chuyện mới đã bắt đầu

01-03-2022, 10:35

Du lịch xanh gắn với mục tiêu góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, thúc đẩy hình thành hệ thống sản phẩm. Đây cũng là là mục tiêu đang được tỉnh Quảng Nam hướng đến nhằm góp phần xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững và thân thiện với môi trường.