Du lịch xanh - Hướng đi bền vững của Hội An

25-03-2022, 20:41

Hiện nay Việt Nam đang đối mặt với ô nhiễm môi trường, đặc biệt chất thải nhựa. Trong đó, du lịch là một trong những lĩnh vực kinh tế-xã hội đang tạo áp lực rất lớn đến môi trường sinh thái với khối lượng rác thải cao. Nếu như khái niệm du lịch xanh, nông nghiệp hữu cơ vẫn còn mới lạ đối với nhiều người, thì ở Hội An, du lịch xanh đã được cụ thể hóa thành những sản phẩm đặc trưng mang lại lợi ích cho cộng đồng người dân và du khách.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Du lịch

Xem thêm