f
Tự động phát sau

Dư luận quốc tế với chính phủ mới của Italy

27-09-2022, 07:09

Ngày 26/9, một loạt quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Italy sau khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử ngày 25/9 cho thấy liên minh trung hữu gồm đảng Anh em Italy, đảng Liên đoàn và đảng Tiến lên Italy, khiến Italy sẽ có một chính phủ thiên hữu nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.