Đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần người dân

30-01-2024, 20:25

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản, được hỗ trợ viện phí những lúc ốm đau. Trong năm 2024, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục xác định công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên tục nhằm phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện.

Xem thêm