Đảm bảo chi trả gộp lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Nguyên đán

19-01-2024, 08:56

Nhằm tạo điều kiện để người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng vui Tết cổ truyền, BHXH thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp tháng 1, tháng 2 trong cùng kỳ chi trả trước Tết Nguyên đán. Tại thành phố Đà Nẵng từ đầu tháng 1, Bưu điện thành phố và BHXH thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành chi trả gộp cho người hưởng theo 2 hình thức là tiền mặt và qua tài khoản ngân hàng.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Xã hội

Xem thêm