Đưa doanh nghiệp công nghệ số ra nước ngoài

19-05-2024, 07:22

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, hiện Việt Nam có hơn 45.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có khoảng trên 1.500 doanh nghiệp công nghệ số ra nước ngoài với ước tính doanh thu của thị trường nước ngoài hiện nay khoảng 7,5 tỷ USD.

Xem thêm