Hải quan cải cách hành chính đồng hành cùng doanh nghiệp

17-05-2024, 08:45

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ quan Hải quan luôn chủ động lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp dưới các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với địa bàn để nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Hải quan Bình Dương là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Xem thêm