Đức thử nghiệm “hệ thống cảnh báo” tình huống khẩn cấp

15-09-2023, 11:29

Ngày 14/9, Đức đã tổ chức Ngày báo động quốc gia (Nationaler Warntag) nhằm kiểm tra hiệu quả của hệ thống báo động toàn quốc đề phòng tình huống khẩn cấp như khủng bố, hỏa hoạn, thảm họa thiên nhiên... xảy ra.

Xem thêm