Dừng đấu giá sắc phong Việt Nam tại Trung Quốc

20-04-2023, 17:16

Liên quan đến những thông tin  đang “nóng” dư luận về những sắc phong có nguồn gốc Việt Nam được rao đấu giá tại Trung Quốc, Bộ VHTTDL đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp xem xét, giải quyết một số nội dung.

Xã hội

Đời sống

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm