Dừng phương án dời dinh Tỉnh trưởng ở Đà Lạt

19-11-2023, 06:43

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kết luận dừng phương án dời dinh Tỉnh trưởng ở Đà Lạt để đánh giá và có phương án tốt hơn.

Xem thêm