Hội An và Đà Lạt gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu

01-11-2023, 13:19

Sau Hà Nội, Hội An và Đà Lạt là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức trờ thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu. Theo đó, Hội An được công nhận thành viên của mạng lưới trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, còn Đà Lạt được công nhận thành viên trong lĩnh vực âm nhạc.

Xem thêm