Đường 20 Quyết Thắng tuyến đường của ý chí quyết tâm

25-05-2024, 08:28

Tỉnh Quảng Bình có nhiều con đường cắt ngang dãy Trường Sơn hùng vĩ nối với nước bạn Lào. Trong đó, đường 20 Quyết Thắng dài 125km là tuyến đường phá thế độc đạo, có công rất lớn trong việc chi viện cho chiến trường miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Đây cũng là tuyến đường trục ngang có mức độ khốc liệt nhất, mật độ bom đạn trên 1km đường thuộc loại cao nhất Trường Sơn.

S Việt Nam

Quảng Bình

Chính trị

Địa phương

Xem thêm