Đường sắt tăng chuyến, giảm giá vé tàu giữa cao điểm Hè

14-05-2024, 13:00

Nhằm phục vụ cao điểm Hè 2024, ngành đường sắt tăng cường chạy tàu Thống nhất giữa Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh; đồng thời, áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé.

Xem thêm