Gần 5.000 lượt khách đi và đến Ga Hải Phòng đầu kỳ nghỉ lễ

29-04-2024, 07:43

Theo thông tin từ Ga Hải Phòng, trong ngày 27/4 và trong sáng 28/4, đã có khoảng 5.000 lượt khách đi và đến Ga Hải Phòng. Xu hướng hành khách chọn đường sắt là phương tiện di chuyển tới Hải Phòng ngày càng tăng, nhất là giới trẻ.

S Việt Nam

Hải Phòng

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm