Hoàn thiện phương án đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao

26-03-2024, 14:32

Hoàn thiện phương án đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao, bảo đảm đồng bộ, thống nhất quy chuẩn, tiêu chuẩn, từ thiết kế, hạ tầng phương tiện, hệ thống thông tin, điều hành... Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Xây dựng, thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, diễn ra sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ.

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm