Đường Trường Sơn - Biểu tượng của liên minh chiến đấu Việt - Lào

16-05-2024, 17:25

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia, đường Trường Sơn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần quyết chiến, quyết thắng giành độc lập dân tộc. Đường Trường Sơn còn là minh chứng cho tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và Lào. Phản ánh của các phóng viên TTXVN tại Lào.

TTXVN Toàn Cầu

Lào

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm