EC hạ dự báo tăng trưởng của Eurozone

16-11-2023, 07:54

Ngày 15/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã hạ dự báo tăng trưởng đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong bối cảnh kinh tế khu vực đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao.

Xem thêm