EU cải tổ toàn diện chính sách di cư và tị nạn

15-05-2024, 06:28

Ngày 14/5, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua đạo luật cải cách chính sách đối với người di cư và tị nạn, theo đó các chính sách biên giới sẽ cứng rắn hơn và chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên.

Xem thêm