EU nhất trí về nguyên tắc thời điểm đàm phán kết nạp Ukraine

15-06-2024, 11:19

Bỉ - nước hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng EU hiện nay, hôm qua xác nhận Đại sứ của 27 quốc gia thành viên đã nhất trí trên nguyên tắc thời điểm khởi động tiến trình đàm phán tư cách thành viên của Ukraine và Moldova. Quá trình này dự kiến có thể kéo dài nhiều năm.

Thế giới

Thời sự quốc tế

Điểm nóng Ukraine - Nga

Xem thêm