LHQ mong muốn giải pháp hòa bình cho Ukraine

15-06-2024, 11:17

Ngày 14/6, Liên hợp quốc đã bày tỏ mong muốn về một giải pháp hòa bình dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc, các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng và phù hợp với luật pháp quốc tế trong vấn đề Ukraine.

Thế giới

Thời sự quốc tế

Điểm nóng Ukraine - Nga

Xem thêm