EVN cam kết không để thiếu điện trong mọi tình huống

04-03-2024, 07:05

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, năm 2024, tập đoàn này quyết tâm bằng mọi nỗ lực, mọi giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị chủ chốt như đảm bảo đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6.5%, không để thiếu điện trong mọi tình huống như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Xem thêm