EVNNPC tích cực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

17-05-2024, 20:49

Vừa qua, tại Sơn La, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức lễ hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực, tích cực được EVNNPC tích cực triển khai trong toàn tổng công ty.

Xem thêm