G7 công bố bộ quy tắc giảm thiểu rủi ro từ AI

02-12-2023, 08:23

Ngày 1/12, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã công bố bộ quy tắc quốc tế toàn diện đầu tiên về hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, trong đó đưa ra các khuyến nghị để không chỉ các nhà phát triển mà cả những người dùng bình thường cũng có thể giảm thiểu các rủi ro do công nghệ này mang lại.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm