G7 họp "chiến lược" về môi trường và khí hậu

29-04-2024, 18:10

Ngày 29/4, các bộ trưởng môi trường Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) nhóm họp tại Italy để thảo luận "chiến lược" về môi trường và biến đổi khí hậu. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh một báo cáo mới đây cho thấy G7 đang không đạt được mục tiêu khí hậu đề ra.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm